Toyota Tân Cảng
Toyota Tân Cảng - Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT chính thức hoạt động từ ngày 14 tháng 10 năm 2005 là doanh nghiệp với 100% vốn của Hiroshima Toyota Group tại Nhật Bản. với chức năng cung cấp xe ô tô và dịch ... Đọc Tiếp