Toyota Land Cruiser
Kể từ khi ra đời vào năm 1951,Toyota Land Cruiservới tư cách là mẫu xe hai cầu đầu tiên của Toyota tích hợp toàn bộ giá trị nổi bật như khả năng vượt địa hình, độ bền và độ tin cậy đã liên tục thống lĩnh những địa hình hiểm ... Đọc Tiếp